ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΣΙΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Βρείτε μας - Κλείστε Ραντεβού

Email: mariatsiokou@gmail.com    Τηλ: 26820 29789     Κιν: 6942549700

ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

To ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ αποτελεί πρωτότυπο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης
που περιλαμβάνει μια πλήρη συστοιχία επιμέρους δοκιμασιών,
οι οποίες σταθμίστηκαν σε Πανελλαδικό μαθητικό δείγμα 1.000+ παιδιών.

Το εργαλείο αυτό αποτελεί τη βάση για έγκυρο και έγκαιρο εντοπισμό παιδιών 
ηλικίας 4 έως 7 ετών που κινδυνεύουν να εμφανίσουν γλωσσικές διαταραχές, 
ή δυσκολίες στη μάθηση του γραπτού λόγου κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο.

Με την αξιοποίηση των επιμέρους δοκιμασιών αξιολογούνται τα ακόλουθα:

➥ Ο Προφορικός Λόγος:

✔ Φωνολογική Επίγνωση και Επεξεργασία (Ομοιότητα / διαφορά αρχικής συλλαβής / φωνήματος, ανάλυση, σύνθεση & απαλοιφή συλλαβής / φωνήματος)
✔ Σημασιολογική Ανάπτυξη (Προσληπτικό / εκφραστικό λεξιλόγιο, κατονομασία εικόνων)
✔ Μορφολογική Επίγνωση (Επιγλωσσικό / μεταγλωσσικό επίπεδο, ρήμα / ουσιαστικό)
✔ Πραγματολογική Επάρκεια (Επικοινωνιακή πρόθεση / ανταπόκριση, έκφραση συναισθήματος, κοινωνικές συμβάσεις)
✔ Αφηγηματικός Λόγος (Αναδιήγηση / ελεύθερη αφήγηση)
✔ Ακουστική Κατανόηση (Ακολουθία οδηγιών & κατανόηση ιστορίας)

➥ Ο Γραπτός Λόγος:

✔ Γνώση Αλφαβήτου (Αναγνώριση γραμμάτων & φθόγγων)
✔ Αναδυόμενη Γραφή (Γραφή ονόματος & επινοημένη γραφή)

Δείτε περισσότερα…


Το Γραφείο μας είναι το μοναδικό πιστοποιημένο στην Πρέβεζα για τη χορήγηση του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ.


Ειδική τιμή για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο στη χορήγηση του Τεστ Λογόμετρου 70€  (Κανονική τιμή 100€).

Ώρες Λειτουργίας του Γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή 14:00-22:00, Κατόπιν ραντεβού.